privacy protocol

LieversHoes hanteert een privacy protocol dat opvraagbaar is bij de gezinshuisouders. In dit protocol is geregeld op welke wijze met de informatie van de bewoners en hun ouders wordt omgegaan. Het is bijvoorbeeld van belang om te weten wie informatie mag ontvangen en wie informatie mag verstrekken. De termijnen hoe lang documenten worden bewaard zijn hierin beschreven en de wijze waarop de informatie wordt bewaard is vastgelegd. Op deze wijze hebben we de bedoeling zorgvuldig om te gaan met persoons gevoelige informatie van alle betrokkenen bij het gezinshuis. Heb je hierover vragen? Stel die dan aan de gezinshuisouders.