Opname beleid

Capaciteit: 4 plaatsen
Beschikbaar: 0  plaatsen

Ons gezinshuis kenmerkt zich door de doelgroep die perspectiefbiedend is geplaatst. De psychiatrische/cognitieve en gedragsproblematiek van de geplaatste clienten heeft invloed op alle inwoners. Vanwege het perspectief en de problematiek van de clienten is het van groot belang dat bij een nieuwe plaatsing met alle ketenpartners de afweging wordt gemaakt of de nieuwe client past bij de huidige populatie.
Op dit moment is er geen ruimte voor  plaatsing. 

Aanmeldingen voor dagbesteding worden op dit moment alleen in behandeling genomen als het een bewoner van het gezinshuis betreft.

Op het moment dat er een plaats beschikbaar is om in te vullen, zal dit op deze pagina worden gepubliceerd. Zoekt u een geschikte gezinshuisplaats voor uw client of kind en is er bij ons geen plaats beschikbaar, kijk dan op https://jeugdhulpgroningen.nl