Informatie/Pedagogisch klimaat

Belangrijke uitgangspunten binnen het gezinshuis zijn dat er op een systeemgerichte wijze wordt gewerkt, er zowel cognitieve gedragstherapeutische principes worden gehanteerd als specifiek op persoonlijke problematiek gerichte methoden. De kinderen worden met behulp van het gedachtengoed van Gary Chapman bevestigd in hun persoonlijkheid en gestimuleerd om zich vanuit hun mogelijkheden te ontwikkelen. De uitgangspunten van dr. Haim Omer, geweldloosverzet/nieuwe autoriteit zijn een leiddraad bij de benadering van de kinderen in conflict situaties. De kinderen maken onder andere door het bezoeken van een evangelische gemeente, kennis met het christelijk geloof.