Onze protocollen

Onze protocollen

Verwijsindex jeugd

logo_zorg_en_jeugd

LieversHoes heeft ingestemd om waar van toepassing een melding te plaatsen in de verwijsindex zorg voor jeugd. LieversHoes is daarom aangesloten bij de verwijsindex. Je kunt meer lezen over de verwijsindex op https://www.zorgvoorjeugd.nu/zorg-voor-jeugd/groningen/over-zorg-voor-jeugd/

Klachtenregeling

Logo%20Klachtenportaal%20Zorg

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de zorg die LieversHoes biedt. We willen je dan hartelijk uitnodigen om direct contact met ons te zoeken om te bespreken waardoor dit is ontstaan. Als het niet lukt om er samen uit te komen, is er de mogelijkheid om via onderstaande instantie waar LieversHoes bij is aangesloten een klacht in te dienen. https://klachtenportaalzorg.nl

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijkgeweld%20meldcode

LieversHoes heeft de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen binnen de protocollen die door de medewerkers worden gehanteerd. Dit naar aanleiding van de de wet die dit voorschrijft https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html

Privacy protocol

LieversHoes hanteert een privacy protocol dat opvraagbaar is bij de gezinshuisouders. In dit protocol is geregeld op welke wijze met de informatie van de bewoners en hun ouders wordt omgegaan. Het is bijvoorbeeld van belang om te weten wie informatie mag ontvangen en wie informatie mag verstrekken. De termijnen hoe lang documenten worden bewaard zijn hierin beschreven en de wijze waarop de informatie wordt bewaard is vastgelegd. Op deze wijze hebben we de bedoeling zorgvuldig om te gaan met persoons gevoelige informatie van alle betrokkenen bij het gezinshuis. Heb je hierover vragen? Stel die dan aan de gezinshuisouders.

Vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon

LieversHoes heeft een eigen vertrouwenspersoon waar de bewoners en familie contact mee kunnen leggen als zij moeite hebben om met de medewerkers of de gezinshuisouders te spreken over bepaalde onderwerpen. De vertrouwenspersoon komt een aantal keer per jaar thee drinken bij LieversHoes waarbij de bewoners de gelegenheid hebben om met haar kennis te maken en eventuele vragen neer te leggen.

Onze vertrouwenspersoon is mw. Paula Biemans. Zij woont in het naburige Bierum en is werkzaam geweest in het onderwijs. Paula maakt kunst en heeft een periode zowel in een groepje als individueel met één van de gezinshuisbewoners met een vorm van creatieve therapie gewerkt.

Contact

06-83258425 (streepje weglaten)

Tweehuizerweg 10
9909 TL Spijk

Bedrijfsgegevens

KvK 55108555
AGB 98102286
KVK vestiging 4799327

LieversHoes is een handelsnaam van Lievers Mediation

(c) 2020 niets van deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd of overgenomen op welke wijze dan ook