Het Gezinshuis

Het Gezinshuis

Onze ruim 100 jaar oude familiewoning heet LieversHoes en dat is tevens de naam van ons gezinshuis en zorgorganisatie. Binnen het gezinshuis kunnen de kinderen die bij ons wonen zich ontwikkelen zoals dat past bij hun niveau en achtergrond. Alle kinderen zijn “perspectief biedend” geplaatst wat betekent dat het doel van de plaatsing is om binnen het gezin tot zelfstandigheid te groeien.

We vinden het belangrijk dat de kinderen worden ondersteund in het onderhouden of ontwikkelen van hun persoonlijke familiebanden zoals ouders, grootouders enz. Er wordt specifieke begeleiding geboden bij problemen waar de kinderen mee om moeten leren gaan.

In totaal zijn er maximaal negen vaste bewoners, inclusief de gezinshuisouders en twee oudste kinderen. Er wordt samengewerkt met verschillende hulpverlenende instanties. Het gezinshuis wordt ondersteund door een begeleider, een orthopedagoog, huishoudelijk medewerkers en het sociale netwerk van het gezin en de kinderen.

LieversHoes vindt het van belang dat de kinderen kennis maken met kinderen/jongeren uit andere landen en culturen. Daarom wordt er op uitwisselingsbasis of voor tijdelijke ondersteuning kinderen/jongeren een plek geboden. Meer is hierover te lezen op de pagina internationaleuitwisseling en -ondersteuning.

Contact

06-83258425 (streepje weglaten)

Tweehuizerweg 10
9909 TL Spijk

Bedrijfsgegevens

KvK 55108555
AGB 98102286
KVK vestiging 4799327

LieversHoes is een handelsnaam van Lievers Mediation

(c) 2020 niets van deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd of overgenomen op welke wijze dan ook